Sa oled siin

Euroopa Kaitsefondi konkursil osales edukalt läbi aegade enim Eesti osalusega projekte

22. Juuli 2022 - 6:59
2021. aasta Euroopa Kaitsefondi teadus- ja arendusprojektide konkursil said rahastuse 15 Eesti ettevõtete ja teadusasutuste osalusega projekti.
2021. aasta Euroopa Kaitsefondi teadus- ja arendusprojektide konkursil said rahastuse 15 Eesti ettevõtete ja teadusasutuste osalusega projekti.

2021. aasta Euroopa Kaitsefondi teadus- ja arendusprojektide konkursil said rahastuse 15 Eesti ettevõtete ja teadusasutuste osalusega projekti. 15 projektist kolme kaasrahastab kaitseministeerium ligi 500 000 euroga. Nende kolme projekti kogumaksumus on 68,5 miljonit eurot.

„15 Eestiga seotud projekti rahastamine Euroopa Kaitsefondi poolt on Eesti jaoks läbi aegade parim tulemus ja näitab Eesti osalejate kasvavat aktiivsust Euroopa Liidu kaitsealases teadus-arenduskoostöös. Kaitsekulutused on maailmas tervikuna kasvutrendis ning Euroopa kaitsehoiaku usutavuse tagamiseks on vajalik, et Euroopa panustaks enam just ühisesse võimearendusse ja tulevikutehnoloogiate väljaarendamisse,“  lausus kaitseminister Hanno Pevkur.

„Projektid loovad uusi tehnoloogilisi lahendeid mitmetesse valdkondadesse, milledest üks märkimisväärsemaid on kindlasti Eesti juhitav sõjalise liikuvuse projekt. Eesmärk on tulevikus senisega võrreldes oluliselt kiirendada relvajõudude piiriülest liikumist Euroopas. Eriti kriitiliselt on selle võime arendust tõestanud Ukraina sõda,“ märkis Pevkur.

Eesti ettevõtte Cybernetica juhitava sõjalise liikuvuse projekti eesmärk on arendada üleeuroopaline digitaalne süsteem, mis võimaldab riikidel relvajõudude liikumiseks vajalikku infot ja kooskõlastusi kiirelt ning turvaliselt vahetada. Projekti kogu eelarve on 10,8 miljonit eurot. Projektis osaleb kümme Euroopa riiki, sh meie olulised partnerid Balti riigid, Saksamaa, Poola, Rumeenia, Bulgaaria, Tšehhi, Luksemburg ning Norra. Projekti tulemusel tiheneb riikidevaheline koostöö sõjalises liikuvuses ning kiireneb relvajõudude liikumine Euroopas. See omakorda suurendab Eesti ja kõigi teiste projektis osalevate riikide julgeolekut.

Teiste projektide raames luuakse uued lahendused välilaagrite energiavarustuse tagamiseks, keemiliste ja bioloogiliste ohtude monitoorimiseks, mitmed Eesti ettevõtted panustavad oma teadmusega suurtesse Euroopa võimearendusprojektidesse, nt kaitsevaldkonna andmepilve lahendus, uue põlvkonna maismaasõidukite ja radaritehnoloogiate arendus.

Kokku esitati Euroopa Komisjonile rahastuseks 142 projektitaotlust ning rahastuse sai 61 projekti. 2021. aasta Euroopa Kaitsefondi projektikonkursi võitjate hulgas oli 15 Eesti ettevõtete või teadusasutuste osalusega projekti, mille kogumaksumus on 460 miljonit eurot. Neis projektides osalevad 12 Eesti partnerit: Cybernetica, CAFA Tech, Skeleton Technologies, Skeleton, Defsecintel Solutions, GuardTime, Talgen Cybersecurity, Marduk Technologies, Falconers, Milectria, Milrem ja Tallinna Tehnikaülikool.

Euroopa Liit investeerib kaitsealasesse teadus- ja arendustegevusse aastatel 2021–2027 Euroopa Kaitsefondi (European Defence Fund, EDF) kaudu orienteeruvalt 8 miljardit eurot. Programm aitab vähendada Euroopa Liidus relvasüsteemide killustatust ning panustab Euroopa konkurentsivõime ja koostöö suurendamisse kaitsealases teadus- ja arendustegevuses.

Ülevaade projektidest, mida kaasrahastab kaitseministeerium:

  • Eesti juhitav relvajõudude piiriülese liikumisega seotud infovahetust toetava digisüsteemi arendus (Development of Digital Military Mobility System). Projektiga ühtlustatakse piiriületusprotseduure, mis omakorda vähendab piiriületuse ajakulu ja  taotluste menetlemisega seotud aja- ning tööjõukulu vähenemine. Tarkvaraarenduse kõrval on projekti poliitiliseks eesmärgiks moodustada geograafiline koridor Saksamaalt Eestini ja Norrast Bulgaariani, kus liitlased kasutavad relvajõudude piiriülese liikumisega seotud infovahetuseks ühtset infovahetussüsteemi. Projekti veab Eestist Cybernetica. Projektis osalevad koos Eestiga Läti, Leedu, Saksamaa, Poola, Rumeenia, Bulgaaria, Tšehhi, Luksemburg ning Norra.
  • Taktilise tasandi 5G keskkonna arendamine ja testimine lähtuvalt erinevatest kasutusjuhtimitest (Robust defence multi-dimensional communication – 5G COMPAD). Projekti lõpuks valmib keskkonna prototüüp. Konsortsiumis osaleb Cafa Tech.
  • Uudsetele tehnoloogiatele tuginev energiasalvestussüsteemi prototüüp välilaagritele (NOvel energy storage technology useable at MilitAry Deployments forward op-erating bases – NOMAD). Eestist osalevad Skeleton Technologies ja Skeleton.

 

Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee